Wedi eich collfarnu o yfed a gyrru?

Mae cael eich collfarnu o yfed a gyrru a derbyn gwaharddiad yn ddifrifol iawn ac yn achosi straen. Gadewch i’r IAM Roadsmart roi cefnogaeth i chi a’r posibilrwydd o leihau’ch gwaharddiad

Mae’r Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRC) ar gyfer gyrwyr sydd wedi yfed a gyrru a gyfeiriwyd atom gan lys ac fe’i cyflenwir gan  yr Academi Ail- Ddysgu Gyrru  ( IAM Roadsmart DRA). Bydd yn eich helpu i ddeall peryglon alcohol,nid yn unig mewn perthynas,ond hefyd i’ch iechyd a bywyd yn gyffredinol

Ynglŷn â’r IAM RoadSmart

Mae IAM RoadSmart yn brif elusen diogelwch ar yr hewlydd ym Mhrydain ac mae ganddynt dros 50 mlynedd o brofiad o wneud ein hewlydd yn le diogelach trwy wella safonau gyrru a reidio. Ni oedd y cyntaf i gyflwyno’r Prawf Gyrru Uwch, felly rydym yn gwybod beth sy’n gwneud gyrrwr gwell ac mwy diogel.

Mae’r Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru , IAM RoadSmart (DDRC) yn gael ymwared gan yr Academi Ail-ddysgu Gyrru IAM Roadsmart a fydd yn helpu chi I ddealll peryglon alcohol, nid yn unig mewn perthynas â gyrru, ond hefyd i’ch iechyd a bywyd yn gyffredinol.

Buddion y Cwrs

Ar hyn o bryd, rydych yn siwr o gytuno bod cost ddynol i’ch gwaharddiad, yn ogystal â’r gwarth a’r cywilydd sy’n dod gydag. Trwy’r wybodaeth a’r cyngor a ddarperir yn sesiynau rhyngweithiol y cwrs, byddwch yn deall yn fwy well yr effaith a gaiff alcohol ar eich gyrru, eich corff, eich bywyd a sut mae’n effeithio ar eich teulu, eich ffrindiau a’ch gwaith.

Ar ddiwedd y cwrs, gallwch wneud ymgeisiad i leihau’ch gwaharddiad. Mae hyn fel rheol hyd at 25% fel engraifft, fydd gwaharddiad o 24 mis yn gallu cael i leihau i 6 mis. Dewch I ni gwynebu – mae mynychu yn werth fawr.

Driving Standards Agency cymru welsh government
DSA Approved Drink Drive Course