Buddion y Cwrs

Gall y Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRC) gael effaith gadarnhaol ar unrhyw un a gollfarnir oherwydd yfed a gyrru, er gwaethaf parhau am 15 awr yn unig o ran hyd. Ac nid oes prawf neu asesiad i boeni amdano, dim pasio neu fethu arholiad. Mae gan DDRC ymagwedd anffurfiol a hamddenol tuag at ddysgu ac mae gan bob hyfforddwr sy’n arwain y cwrs ddealltwriaeth o’ch sefyllfa a sut mae’n effeithio ar eich bywyd.

 

gwaharddiad hyd gostyngiad
12 mis hyd at 3 mis
16 mis hyd at 4 mis
24 mis hyd at 6 mis
36 mis hyd at 9 mis

Wrth gwrs, mae’r gostyngiad yn eich gwaharddiad gyrru y byddwch yn ei dderbyn o ganlyniad i fynychu’n golygu y gall eich bywyd bob dydd ddychwelyd i’r arfer hyd yn oed yn gyflymach. Gall hyn dim ond bod yn beth da, felly trefnwch eich cwrs heddiw.

 

Driving Standards Agency cymru welsh government
DSA Approved Drink Drive Course